Umírání

Umírání

Potřebujete Vy nebo někdo z Vašich blízkých paliativní péči?

Zůstali jste sami?

Postihla Vás náhlá a bolestná ztráta blízké osoby?

Nevíte, kdo by Vám v této situaci poradil?

Nemáte peníze na pohřeb?

Řešíte dědictví a rodinné spory?

Sociální služby

Návazné služby

Vytvořte si webové stránky zdarma!