Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mnichovo Hradiště

1. Oddělení sociálně právní ochrany dětí – péče o děti, sociální prevence, kurátor pro děti a mládež, náhradní rodinná péče

2. Oddělení sociální péče – terénní sociální práce, výkon funkce veřejného opatrovníka, sociální kurátor, úsek zdravotnictví, vedení žádostí do domu s pečovatelskou službou

Naše služby jsou určeny pro: všechny potřebné občany

Kdy a kam za námi přijít:

Bc. Stanislava Picková, vedoucí odboru

Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

tel.: 326 776 700

e-mail: stanislava.pickova@mnhradiste.cz

webové stránky: https://www.mnhradiste.cz/radnice/mestsky-urad/organizacni-struktura/svz

Provozní doba:

pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin

úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin

pátek od 8:00 do 13:00 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!