Školská zařízení v Mnichově Hradišti

Školská zařízení v Mnichově Hradišti

Mateřská škola, Jaselská 1238
tel.: 326 772 396, e-mail:ms2mh@comfeel.cz

Mateřská škola, Mírová 683
tel.: 326 772 330, e-mail: ms1mh@comfeel.cz,
e-mail: msmirova@centrum.cz

Základní škola, Sokolovská 254
tel.: 326 772 526 - ředitelna, 326 772 321 - sekretariát
e-mail: skola@1zsmh.cz, web: www.1zsmh.cz

Základní škola, Studentská 895
tel.: 326 771 890, e-mail: skola@2zsmh.cz
web: www.2zsmh.okinfo.cz

3.ZŠ Mnichovo Hradiště a speciálně pedagogické centrum, Švermova 380
tel.: 326 771 131, e-mail: zs@3zsmh.cz, web: www.3zsmh.cz

Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská 896
tel.: 326 771 601, e-mail: gmh@gmh.cz, web: www.gmh.cz

Základní umělecká škola, Palackého 38
tel.: 326 772 423, e-mail: zusmh@zusmh.cz, web: www.zusmh.cz