Dům s pečovatelskou službou

V domě s pečovatelskou službou zajišťuje pečovatelskou službu Diecézní charita Litoměřice. Dům s pečovatelskou službou, dále jen DPS, poskytuje kvalitní ubytování včetně služeb v bytech zvláštního určení pro občany důchodového věku a tělesně postižené občany města. DPS je domem, kde se občanům starším 65 let nebo osobám invalidním poskytuje ubytování, při kterém je zachováno jejich vlastní soukromí a svým vybavením umožňuje, aby si mohli alespoň částečně zajišťovat své potřeby sami. Obyvatelům se přiděluje byt, právo užívat byt není dědičné. Dům je určen pro občany, kteří kvůli svému věku nebo zdravotním problémům potřebují pomoc pečovatelské služby. V domě se též pořádají výstavy, koncerty, vystoupení dětí z mateřských i základních škol. Lidé zde i nadále žijí plnohodnotným životem, věnují se svým koníčkům a zájmům.

Naše služby jsou určeny pro:

Seniory a tělesně postižené občany města Mnichovo Hradiště a spádových obcí.

Kdy a kam za námi přijít:

Bc. Stanislava Picková – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

tel.: 326 776 700

e-mail: stanislava.pickova@mnhradiste.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin

webové stránky: https://www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/socialni-sluzby/dps

Provozní doba pečovatelské služby v DPS (Diecézní charita Litoměřice):

denně včetně svátků od 7:00 do 19:00 hodin (dle potřeby i mimo pracovní dobu)

vedoucí: Vladimíra Havránková (tel.: 731 402 442)

Vytvořte si webové stránky zdarma!