Spokojený domov, o. p. s.

Nabízíme vám terénní sociální služby:

  • pečovatelskou službu osobám se sníženou soběstačností a s cílem pomoci jim setrvat v domácím prostředí během celého dne (např. pomoc s osobní hygienou, nákupy, pomoc se zajištěním a podáním jídla, doprovod k lékaři apod.) - službu poskytujeme zpravidla od 6:00 do 22:00 hodin;
  • osobní asistenci, kdy lidem s postižením pomáháme zvládat každodenní běžné činnosti v jejich domácím prostředí – službu poskytujeme na základě potřeby uživatele (a aktuální kapacity organizace) až 24 hodin denně;
  • odlehčovací služby jako pomoc především pečujícím osobám za účelem odpočinku, vyřízení si svých pochůzek, návštěvu lékaře, čerpání dovolené atd. Může se jednat až o 24hodinovou péči po dobu max. 2 týdnů. Další (častější) variantou je poskytování péče po předem domluvené časové úseky (většinou v řádu hodin).

Všechny tři služby jsou placené – sociální pracovník může pomoci s podáním příspěvku na péči.

  • odborné sociální poradenství, kdy pomáháme při uplatňování práv a zájmů nebo při řešení aktuální tíživé situace osobám se zdravotním postižením a seniorům.

Spokojený domov také zapůjčuje kompenzační pomůcky (jako např. invalidní vozík, elektrické postele, chodítka či předměty drobné denní potřeby). 

Naše služby jsou určeny/cílová skupina:

Senioři, osoby se zdravotním postižením.

Naše kontaktní údaje/kdy a kam za námi přijít:

Na Návsi 229 (podkroví Domu Ludmila),

295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá

V pondělí od 8:00 do 12:00 hodin, nebo po telefonické domluvě na čísle 725 447 312 (možno i v jiný den a čas)

tel.: 725 447 312

e-mail: koordinator.sk@spokojeny-domov.cz (vedoucí Středočeského kraje), sekretariat@spokojeny-domov.cz (sekretariát)

webové stránky: www.spokojeny-domov.cz

sociální sítě: Facebook, LinkedIn, InstagramYouTube

Vytvořte si webové stránky zdarma!