Diecézní charita Litoměřice

Diecézní charita Litoměřice poskytuje ve městě Mnichovo Hradiště službu osobní asistence a charitní pečovatelskou službu.

Charitní pečovatelská služba zajišťuje pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba pomáhá při péči o domácnost, zajištění osobní hygieny, při přípravě jídla a doprovází na vyšetření apod. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi charitní pečovatelskou službou a uživatelem. Hradí ji uživatel.

Naše služby jsou určeny pro:

seniory a osoby se zdravotním, tělesným a chronickým onemocněním.

Kdy a kam za námi přijít:

Vladimíra Havránková - vedoucí zařízení

Družstevní 1451, 295 01 Mnichovo Hradiště

tel.: 731 402 442, 730 182 346

e-mail: chps.mhradiste@dchltm.czvladimira.havrankova@ltm.charita.cz

webové stránky: www.dchltm.cz

sociální sítě: Facebook

Provozní doba:

Charitní pečovatelská služba – pondělí až neděle včetně svátků 7:00–15:00 a dále dle potřeb a domluvy.

Ambulantní služba – úterý 7:00–12:00.

Vytvořte si webové stránky zdarma!