Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Součástí školy jsou třídy základní školy praktické, základní školy speciální, školní družina a školní jídelna. Speciálně pedagogické centrum sídlí v horním patře budovy, dětský domov v samostatné budově poblíž školy. Areál se nachází v blízkosti parku Štěpánka, je dostupný MHD a vlakem a škola má bezbariérový vstup.

Speciálně pedagogické centrum je odborná poradenská instituce poskytující psychologickou a speciálně pedagogickou péči dětem od 3 do 18 let. Vzniklo jako zařízení pro mentálně handicapované děti a mladistvé, ale dnes je jeho profesní záměr mnohem širší. Klienty jsou nejen děti ze základní školy praktické, ve které SPC sídlí, ale i jedinci s různým druhem postižení ze širšího okolí. Stěžejním úkolem je pravidelná a dlouhodobá práce s dítětem a jeho rodinou.

Naše služby jsou určeny pro:

Děti a žáci od 3 do 18 let se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním a jejich rodiny.

Kde nás najdete:

Na Celně 2, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: škola 326 321 931, dětský domov 326 326 723, SPC 326 726 053

e-mail: zvsi@skolanacelne.cz, spcmb@skolanacelne.cz

webové stránky: www.skolanacelne.cz

Provozní doba: od 8:00 do 14:00 hodin nebo dle domluvy

Vytvořte si webové stránky zdarma!