Výchovný ústav, Středisko výchovné péče Klíčov, Základní škola, Praktická škola a školní jídelna

Náš výchovný ústav je určen pro chlapce ve věku od 15 let s nařízenou ústavní výchovou. Celé zařízení ústavu je tvořeno několika odděleními s prostupnou strukturou.
Součástí našeho zařízení je i středisko výchovné péče - ambulantní, celodenní a internátní. Výchovný ústav je rozdělen na motivační oddělení, tréninkové oddělení, ubytovnu a kontaktní oddělení. Motivační oddělení nabízí dětem vymezený prostor a systematickou péči, díky které se naučí přijmout odpovědnost za své chování, čímž lze předejít vážným problémům (kriminalita, drogová závislost, psychické poruchy). Tréninkové oddělení je určeno pro chlapce VÚ, kteří opakovaně a závažněji selhávají v kontaktu se sociálním prostředím, v dodržování řádu a režimu dne, v plnění programu oddělení, v plnění školní docházky a studijních povinností, v plnění úkolů pracovně výchovné skupiny. Oddělení je dále určeno pro nově příchozí chlapce z diagnostického ústavu nebo jiného VÚ. Délka adaptačního programu je zpravidla 14 dnů. Ubytovna poskytuje v systému výchovného ústavu formu následné péče pro bývalé klienty VÚ Klíčov, kterým dosažením dospělosti skončila státem nařízená ústavní výchova a kteří projevili zájem o pokračování pobytu na VÚ.
Důvodem bývá většinou jejich tíživá osobní a sociální situace. Kontaktní oddělení je zaměřeno na spolupráci s dětmi s nařízenou ústavní výchovu, které mají možnost a zvládají dlouhodobě samostatný pobyt mimo VÚ, přičemž docházejí do školy či zaměstnání a systematicky, nejen v rámci spolupráce s kontaktním oddělením, pracují na rozvoji svých osobnostně sociálních dovedností a plnohodnotném znovuzačlenění do společnosti.
Středisko výchovné péče nabízí ambulantní služby poradenské a terapeutické dětem, dospívajícím a jejich rodinám. Dále tu funguje internátní oddělení jako pobytové zařízení střediska výchovné péče Klíčov, které celoročně nabízí preventivně výchovný intenzivní program pro děti a dospívajícím s poruchami a problémovým chováním.
Naše služby jsou určeny pro: Výchovný ústav je určen pro chlapce ve věku od 15 let s nařízenou ústavní výchovou.
Kde nás najdete:
Mgr. Patrik Matoušů - ředitel
Čakovická 783/51, 190 00 Praha 9 - Prosek
tel.: 283 883 470-1, linka 24
e-mail: matousu@klicov.cz
webové stránky: www.klicov.cz
Provozní doba: celodenní ústavní péče

Vytvořte si webové stránky zdarma!