Slunce všem, o. s.

Občanské sdružení SLUNCE VŠEM vzniklo v Turnově v roce 2004 na pomoc těžce mentálně postiženým lidem s autismem a jejich rodinám. Občanské sdružení provozuje centrum denních služeb, ve kterém poskytuje stravování a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně. Dále nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně-terapeutickou činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Možné je využít i fakultativní služby realizované na základě nabídky a následně zájmu uživatelů (canisterapie, výlety, rehabilitační pobyty).

Naše služby jsou určeny pro:

dospělé klienty od 18 - 34 let s těžkým mentálním postižením a autismem, kteří nemohou být zapojeni do pracovního procesu a nikdy nebudou moci vzhledem k těžkému hendikepu působit samostatně.

Kde nás najdete:

Marcela Kurfirstová - statutární zástupce, Bohuslava Charousková - vedoucí zařízení

Jana Palacha 1931, 511 01 Turnov

tel.: 607 791 769, 605 107 813

e-mail: slunce.vsem@seznam.cz

webové stránky: www.sluncevsem.cz

Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hodin