Semiramis, z. ú.

Posláním Semiramis, z. ú., je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek, a to formou terénních, ambulantních a poradenských programů, především na území Středočeského kraje s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. Semiramis o. s. vytváří vhodné podmínky a poskytuje zázemí pro stabilní chod a rozvoj všech odborných programů.

Centrum primární prevence poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti na území Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.

Terénní program SEMIRAMIS poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Středočeského kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu. V Mnichově Hradišti probíhá terénní program každý čtvrtek.

K-centrum Mladá Boleslav je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám v Mladé Boleslavi. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům K-centra vést a rozvíjet běžný způsob života. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež N klub poskytuje zdarma a anonymně ambulantní a terénní služby dětem a mladým lidem ve věku 6–26 let ohroženým rizikovým chováním, poskytuje jim bezpečný prostor, nabízí podporu a pomoc v obtížných životních situacích a usiluje o pozitivní změnu v jejich životě. Cílem služby je pomocí kontaktů v bezpečném prostředí učit děti a mladé lidi orientovat se ve stanovených pravidlech prostředí (škola, rodina, společnost apod.), orientovat se v mezilidských vztazích (předcházení konfliktům, jejich efektivní zvládání, pokud k nim již dojde) a předcházet nebo zmírňovat rizikové chování (užívání návykových látek apod.). 

Naše služby jsou určeny pro:

Uživatele drog a osoby jim blízké, žáky II. stupně základních škol, pedagogy, osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady rizikového chování spojeného s užíváním drog.

  • Injekční uživatele drog.
  • Neinjekční uživatele drog.
  • Osoby blízké uživatelům drog (partnery, rodinné příslušníky, přátele aj.).
  • Děti a mladé lidi v náročné životní situaci.

Kdy a kam za námi přijít:

Centrum primární prevence:

Sadová 2107, 288 02 Nymburk 

tel.: 734 319 993

e-mail: ivana.myskova@os-semiramis.cz

sociální sítě: Facebook, InstagramYouTube

Centrum terénních programů Středočeského kraje:

Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 724 087 925, 728 245 196

e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

web: https://www.os-semiramis.cz/os-site/centra/centrum-terennich-programu-stredoceskeho-kraje/

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež N klub

Masarykovo náměstí 243, 295 01 Mnichovo Hradiště.

tel.: 734 232 706

e-mail: nzdm.mh@os-semiramis.cz

sociální sítě: Instagram

K-centrum Mladá Boleslav:

Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 724 290 697

e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

webové stránky: https://www.os-semiramis.cz/os-site/centra/k-centrum-mlada-boleslav/

Provozní doba:

Centrum primární prevence: pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin

Centrum terénních programů Středočeského kraje: pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin

K-centrum Mladá Boleslav: pondělí, úterý, středa a pátek od 10:00 do 17:00 hodin, čtvrtek od 12:00 do 17:00 hodin

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež N klub: úterý a čtvrtek od 11:00 do 18:00, středa a pátek od 13:00 do 18:00 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!