R–mosty, o. s., Azylový dům v Mladé Boleslavi

Nabízíme azylové služby ubytovací, odborné sociální poradenství, asistenci při hledání bydlení a zaměstnání. Návazně také vzdělávací služby pro dospělé i děti, rekvalifikace a různorodé kurzy pro lepší uplatnění v zaměstnání.

Mužům je služba určena pouze ve výjimečných případech, a pokud to dovoluje kapacita zařízení.

Azylový dům má také krizový pokoj pro okamžité příjmy. Pobyt na krizovém pokoji je omezen na 5 dní, je zcela zdarma a je určen výhradně matkám v akutní nouzi spojené s ohrožením zdraví vlastním nebo dětí, s domácím násilím nebo jinými mimořádnými situacemi.

Naše služby jsou určeny/cílová skupina:

Matky a dětmi v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení. Přijímáme matky s dětmi a těhotné ženy od 18 let bez rozdílu etnické příslušnosti i místa bydliště.

Naše kontaktní údaje/kdy a kam za námi přijít:

Bc. Pavlína Radlová - Vedoucí soc. poradenství a azyl. domu

Nádražní 43,

293 01 Mladá Boleslav - Čejetičky

tel.: 326 723 005

e-mail: marketa@r-mosty.cz

Provozní doba:

nepřetržitě

webové stránky: www.r-mosty.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!