Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy poskytuje jak akutní psychiatrickou péči, tak i následnou, dále protialkoholní, detoxifikační, resocializační a ochrannou léčbu psychiatrickou i sexuologickou. Pacienti jsou u nás léčeni na 16 odděleních, z nichž dvě jsou umístěna na detašovaném pracovišti v Sadské. Klademe důraz také na zvláštní terapeutické aktivity pacientů - ať již jde o muzikoterapii, arteterapii, pracovní terapii, k dispozici je, kromě jiných, také dílna s hrnčířským kruhem a keramickou pecí, truhlářská a košíkářská dílna, malířský ateliér, knihovna, a v posledních letech přibyla také hipoterapie.

Naše služby jsou určeny pro:

V současnosti poskytujeme péči dospělým pacientům v celém spektru psychiatrických diagnóz. Na našich odděleních pečujeme také o detoxifikující se pacienty a pacienty, kteří mají soudem nařízenou ústavní léčbu.

Kdy a kam za námi přijít:

MUDr. Jan Křen – ředitel

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

tel.: 326 715 711

e-mail: sekretariat@pnkosmonosy.cz

webové stránky: www.pnkosmonosy.cz

sociální sítě: Facebook

Provozní doba: denně od 13:00 do 16:00 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!