Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují pomoc rodinám ve vleklé krizové sociální situaci, kterou rodiče nedokáží sami překonat a která má negativní dopad na vývoj dětí v rodině.V rámci této služby lze využít: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, základní sociální poradenství - výchovné, vzdělávací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI NEMOHOU VYUŽÍVAT RODINY, KTERÉ SVOJE DĚTI TÝRALY NEBO ZNEUŽÍVALY.

Posláním služby terénních programů je vyhledávání lidí žijících na ulici, kteří jsou ohroženi na životě nebo zdraví, s cílem motivovat je k řešení jejich nepříznivé životní situace, poskytnout jim podporu a pomoc, např. využíváním pobytových služeb, a při jejich zpětném začleňování do společnosti. Terénní služba nabízí poradenství při řešení životních situací, pomoc při hledání bydlení, pomoc při řešení problémů s dluhy, pomoc při vyřizování dávek státní sociální podpory a sociální péče a sociálně terapeutické činnosti.

Naše služby jsou určeny pro:

rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, cizince

Kdy a kam za námi přijít:

Tř. Václava Klementa 1228 (budova České pojišťovny) - 3. patro, č. dveří 310

295 03 Mladá Boleslav

tel.: 724 701 628, 29, 30

e-mail: jana.stastna@poradna-prava.cz, anna.mincicova@poradna-prava.cz

webové stránky: www.poradna-prava.cz

Provozní doba:

pondělí až pátek od 9:00 do 16:30 hodin, ve čtvrtek přítomnost i právníka