Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Pobočka organizace Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva v Mladé Boleslavi je registrována k poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a k poskytování sociální služby terénní programy.

Služba terénních programů je určena pro osoby, které se ocitly v krizové či tíživé sociální a finanční situaci. Konkrétní činností je například řešení dluhové problematiky, pracovněprávní problematiky, vztah nájemník x nájemce, doprovod na jednání úřady. Cílem našich pracovníků je, aby tyto osoby znovu nabyly, sebevědomí a soběstačnost na takové úrovni, že se opět stanou rovnocennými členy společnosti. 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je určena pro ty, jejichž tíživá sociální situace může ohrozit nebo již ohrožuje zdravý vývoj dítěte. Rodiče nejsou schopni tuto složitou situaci vyřešit sami a potřebují něčí pomoc. Pod touto pomocí si lze představit pomoc při hledání zaměstnání a bydlení, řešení zadluženosti rodiny, pomoc při školní přípravě dětí, určení otcovství, spory o výživné a výchovu dítěte. V případě, že se děti dostali do ústavní či pěstounské péče podporujeme kontakt dítěte rodinou, pomáháme s vytvářením podmínek pro znovusjednocení rodin. Cílem služby je ochrana nejlepšího zájmu dítěte, zachování biologických rodin. 

Jednou týdně je na pobočce zkušená právnička, která poskytuje taktéž služby bezplatně.

Naše služby jsou určeny pro každého, kdo se ocitl v nepříznivé sociální či finanční situaci. 

Webové stránky: www.poradna-prava.cz

Provozní doba:

Úřední hodiny:

Úterý 10:30–15:30

Čtvrtek 10:30–15:30

Pondělí, středa a pátek 8:00–16:30 se lze domluvit na schůzkách v přirozeném prostředí klientů.

Obrátit se můžete na:

Soňa Foitová

Tel.: +420 601 310 215

E-mail: sona.foitova@poradna-prava.cz

Michaela Sajdlová, DiS.

Tel.: + 420 770 194 694

E-mail: michaela.sajdlova@poradna-prava.cz

Pavla Čuříková

Tel.: +420 720 052 287

E-mail: pavla.curikova@poradna-prava.cz

Eliška Kameníková

Tel.: +420 724 701 629

E-mail: eliska.kamenikova@poradna-prava.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!