Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Pobočka organizace Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva v Mladé Boleslavi je registrována k poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a k poskytování sociální služby terénní programy.

Služba terénních programů je určena pro osoby, které se ocitly v krizové či tíživé sociální a finanční situaci. Konkrétní činností je například řešení dluhové problematiky, pracovněprávní problematiky, vztah nájemník x nájemce, doprovod na jednání úřady. Cílem našich pracovníků je, aby tyto osoby znovu nabyly, sebevědomí a soběstačnost na takové úrovni, že se opět stanou rovnocennými členy společnosti. 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je určena pro ty, jejichž tíživá sociální situace může ohrozit nebo již ohrožuje zdravý vývoj dítěte. Rodiče nejsou schopni tuto složitou situaci vyřešit sami a potřebují něčí pomoc. Pod touto pomocí si lze představit pomoc při hledání zaměstnání a bydlení, řešení zadluženosti rodiny, pomoc při školní přípravě dětí, určení otcovství, spory o výživné a výchovu dítěte. V případě, že se děti dostali do ústavní či pěstounské péče podporujeme kontakt dítěte rodinou, pomáháme s vytvářením podmínek pro znovusjednocení rodin. Cílem služby je ochrana nejlepšího zájmu dítěte, zachování biologických rodin. 

Naše služby jsou určeny pro každého, kdo se ocitl v nepříznivé sociální či finanční situaci. 

Webové stránky: www.poradna-prava.cz

Provozní doba:

Úřední hodiny:

Úterý 10:30–15:30

Čtvrtek 10:30–15:30

Pondělí, středa a pátek 8:00–16:30 se lze domluvit na schůzkách v přirozeném prostředí klientů.

Obrátit se můžete na:

Soňa Foitová

Tel.: +420 601 310 215

E-mail: sona.foitova@poradna-prava.cz

Věra Součková

Tel.: +420 724 701 629

E-mail: vera.souckova@poradna-prava.cz

Michaela Sajdlová, DiS.

Tel.: + 420 770 194 694

E-mail: michaela.sajdlova@poradna-prava.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!