Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, dále zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy nebo v náročných životních situacích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům (zejména výchovným poradcům); podílí se na prevenci sociálně-patologických jevů.

Naše služby jsou určeny pro:

děti a mládež ve věku od 3 do 19 let

Kdy a kam za námi přijít:

PhDr. Vanda Šikýřová, vedoucí pracoviště

Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 326 731 066, 731 417 226

e-mail: pppmb@seznam.cz

webové stránky: www.pppstredoceska.cz

Provozní doba:

pondělí od 7:00 do 17:00 hodin

úterý až čtvrtek od 7:00 do 16:00 hodin

pátek od 7:00 do 15:00 hodin

dále dle osobní domluvy

Vytvořte si webové stránky zdarma!