Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze - Dětské a dorostenecké detoxikační centrum

Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách. Pracoviště je ojedinělé svého druhu v Praze i v ČR. Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Zabývá se nejen akutní léčbou intoxikace drogou (příjmy záchranné služby, překlady z nemocnic a ústavů, příjmy pro Policii ČR před umístěním do diagnostických a výchovných ústavů). Na detoxikaci navazují: psychoterapie, a to na lůžku
(hospitalizace obvykle 7-21 dní) i v ambulanci, diagnostická a toxikologická vyšetření, ambulance a kontaktní místo pro děti, rodiče, lékaře a pedagogy, pomoc při zajištění následné léčby ve všech typech zařízení protidrogové péče a sociální pomoc (rodina, škola, zaměstnání).
Léčba je zaměřena nejen na zvládnutí abstinenčních příznaků, ale zahrnuje i motivační trénink - díky intenzivní individuální a skupinové motivační terapii a aktivitám pro volný čas (keramická dílna, arteterapie, muzikoterapie atd.). Pro děti s povinnou školní docházkou zajišťujeme výuku.

Naše služby jsou určeny pro:
Ambulance a kontaktní místo pro děti a mládež do 18 let, rodiče, lékaře a pedagogy

Kdy a kam za námi přijít:
MUDr. Marian Koranda - vedoucí lékař
Vlašská 36, 118 33, Praha 1 - Malá Strana
e-mail: detox@nmskb.cz
Objednání klienta telefonicky: 257 197 148 nebo 257 197 159
Lůžková část oddělení: 257 197 125, 257 197 124
Psychoterapeuti: 257 197 138
webové stránky: www.nmskb.cz/oddeleni/detox
Provozní doba: ambulance - pondělí až pátek od 8:00 do 15:30 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!