Naděje, pobočka Mladá Boleslav

Posláním Naděje je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. Cílem Naděje je vybudování a provozování sítě služeb lidem na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje zejména pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, hmotnou, poradenskou, vzdělávací apod., včetně doplňkových služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, společensky vyloučené nebo jinak znevýhodněné. Naděje, pobočka Mladá Boleslav, poskytuje služby nízkoprahového denního centra, noclehárny a terénní program.

Nízkoprahové denní centrum Mladá Boleslav je součástí Integračního programu Naděje, v rámci něhož je zařazeno mezi ambulantní služby. Jeho posláním je pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb, a následně zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.

Noclehárna Mladá Boleslav je součástí Integračního programu Naděje, v rámci něhož je zařazena mezi ambulantní služby. Jejím posláním je poskytnout přenocování a hygienické zázemí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Terénní program Mladá Boleslav je součástí Integračního programu Naděje, v rámci něhož je zařazen mezi terénní služby. Jeho posláním je vyhledávání a pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a lidem žijícím v nevyhovujících životních podmínkách. Nabízí a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.

Naše služby jsou určeny pro:

osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Do cílové skupiny patří muži a ženy ve věku od 18 let v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.

Nabízené činnosti:

Sociální poradenství, hygienický servis, vytvoření podmínek pro přípravu stravy, přenocování.

Fakultativní služby: ošacení, psychologické poradenství, potravinová pomoc, křesťanská duchovní služba, doprovody na úřady apod., možnost praní osobního prádla.

Úhrada za služby:

Nízkoprahové denní centrum - služby jsou poskytovány bezplatně

Noclehárna - za každou noc 30 Kč, při pobytu přesahujícím 3 měsíce do 70 Kč za noc

Naše kontaktní údaje/kdy a kam za námi přijít:

Bc. Tadeáš Hrabovský

Štyrsova 918, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 326 734 940

e-mail: mlada.boleslav@nadeje.cz

webové stránky: https://nadeje.cz/mlada_boleslav

Nízkoprahové denní centrum - pondělí až neděle od 8:00 do 20:00

Noclehárna - pondělí až neděle od 20:00 do 7:00 hodin

Terénní program - pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!