Mateřská škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Základním úkolem je vytvoření takového prostředí, kde je dostatek podnětů pro tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte se zřetelem na individualitu jeho osobnosti. Zajištění hravého prostředí, jehož základem je citlivost, aktivita, samostatnost přiměřená věku dítěte, pracovní dovednosti, rozvoj talentu. Děti jsou vedeny k samostatnosti, k sebeobsluze a odpovědnosti. Pomocí individuálních i kolektivních her se vyvíjí smyslové vnímání, elementární formy smyslové aktivity a spolupráce s jinými dětmi.

Naše služby jsou určeny pro:

děti s vadou sluchu, zraku, tělesnou vadou, vadou řeči, psychomotorickou retardací, mentální retardací, zdravotním oslabením a epileptickými záchvaty ve věku od 3 do 7 let.

Kde nás najdete:

Mgr. Michaela Bezuchová – ředitelka školy

Šmilovského 543, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 326 321 671, 602 613 940
e-mail: specms@seznam.cz

webové stránky: www.ms-pastelka.cz

Provozní doba: pondělí až pátek od 6:30 do 16:00 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!