Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov

Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov poskytuje služby osobní asistence. Tato služba je poskytovaná za úhradu, za reálnou dobu a je splatná v následujícím měsíci. Osobní asistenti na základě sepsání smlouvy se zákonnými zástupci pomáhají dětem a žákům vyžadujícím speciální péči lépe prožívat všechny aktivity. Na základě požadavků je většinou osobní asistence poskytovaná v době vyučování a po vyučování v prostorách školy.

Naše služby jsou určeny pro:

Děti a mladistvé od 1 roku do 26 let s kombinovaným a mentálním postižením.

Kdy a kam za námi přijít:

ZŠS a MŠS Turnov

Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov

tel.: 481 322 602, 724 166 784

e-mail: slunicko.turnov@centrum.cz

webové stránky: www.slunickoturnov.cz

sociální sítě: Facebook

Provozní doba:

pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!