Jekhetani Luma - Společný svět, o. s.

1/ Intervenční centrum Mladá Boleslav: komplexní pomoc a podpora obětem domácího násilí (druh služby: intervenční centra)

2/ Sociálně právní poradenství (druh služby: odborné sociální poradenství v oblasti financí, bydlení, rodinného práva, školství, zdravotnictví ad.). Sepisování návrhů a žalob (rozvod, výživné, svěření dětí do péče ad.).

 • Dozvíte se kdo, kdy, kde a jak vám může pomoci v jakékoli životní situaci, na co máte právo a jaké máte povinnosti, zprostředkujeme kontakt s jinými organizacemi a institucemi.

 • Zorientujete se v situaci a sestavíte plán jejího řešení.

 • Pomůžeme vám při psaní dopisů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů a dalších písemností.

 • Doprovodíme vás na úřad a jiná místa, pokud se vám nedaří vyřídit potřebné záležitosti,

 • podpoříme vás psychicky.

3/ Podpora rodiny: podpora rodin s dětmi, dále podpora rodičů při udržování kontaktu s dítětem nebo při navazování přerušeného kontaktu s dítětem (druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).

 • pro rodiny s předškoláky - pomoc při získání školky nebo s předškolní domácí přípravou, pomoc při komunikaci se školou apod.,

 • pro rodiče, jejichž dítě má ve výchově osoba bránící kontaktu s druhým rodičem,

 • při ohrožení dítěte ústavní výchovou,

 • pro rodiče usilující o návrat dítěte domů z ústavní výchovy.

4/ Terénní program LUMA: (druh služby: terénní programy)

 • pro lidi, kteří nemohou přijet do naší poradny: přijedeme my k vám.

5/ Telefonní linka LUMA: (druh služby: telefonická krizová pomoc) tel. 774 607 840

 • pomoc v náhlých sociálních krizích. Platíte jako za běžné volání do sítě Vodafone. Upozornění: pokud je přímo ohrožen život, zdraví nebo majetek, volejte tel. č. 112.

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, diskrétně, nezávisle a odborně.

Naše služby jsou určeny pro:

Lidé s bydlištěm v okrese Mladá Boleslav, kteří sami nemohou či neumí řešit náhlou nebo dlouhodobou životní a/nebo sociální krizi (podrobně viz web nebo v provozovně).

Kdy a kam za námi přijít:

Mgr. Martina Brzobohatá

Erbenova 790, 293 01 Mladá Boleslav II

tel.: 774 607 840

e-mail: luma@luma-mb.cz

webové stránky: www.luma-mb.cz

Provozní doba:

Sociálně právní poradenství: Bez objednání: středa od 15:00 do 17:00 hodin, v ostatní dny po telefonické domluvě na uvedených číslech.

Telefonní linka LUMA: pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hodin