LUMA MB, z. s.

1/ Poradna LUMA (druh služby: odborné sociální poradenství). Poradenství pro oběti domácího násilí, oběti trestných činů, osoby v krizi, osoby ve finanční tísni, seniory, osoby se zdravotním postižením, cizince ad., v oblasti financí, bydlení, rodinného práva, školství, zdravotnictví ad. Sepisování návrhů, žalob a odvolání (určení otcovství, rozvod, výživné, svěření dětí do péče ad.).

 • Dozvíte se kdo, kdy, kde a jak vám může pomoci v jakékoli životní situaci, na co máte právo a jaké máte povinnosti, zprostředkujeme kontakt s jinými organizacemi a institucemi.
 • Zorientujete se v situaci, získáte plán řešení.
 • Pomůžeme vám při psaní dopisů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů a dalších písemností.
 • Doprovodíme vás na úřad, soud, Policii ČR a jiná místa.
 • Podpoříme vás psychicky.
 • V případě potřeby postup konzultujeme se zkušenou právničkou z řad advokátů.
 • Služba je poskytována v ambulantní a terénní formě.

2/ Podpora rodiny: (druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Komplexní podpora rodin s ohroženými dětmi. Podpora rodičů při udržování kontaktu s dítětem nebo při navazování přerušeného kontaktu s dítětem, pro rodiny s předškoláky a školáky – pomoc při získání místa ve školce či škole, s domácí přípravou do školky a školy, pomoc při komunikaci se školou a školskými zařízeními, pomoc se získáním zdravotní péče, pomoc s celkovou stabilizací rodiny včetně finanční ad. Sepisování listin, doprovod na úřady a instituce. Zprostředkování návazných služeb (psycholog, azylový dům, pediatr...). V případě potřeby postup konzultujeme se zkušenou právničkou z řad advokátů. Služba je určena například

 • pro rodiče, jejichž dítě má ve výchově osoba bránící kontaktu s druhým rodičem,
 • při ohrožení dítěte ústavní výchovou a při soudem nařízeném dohledu,
 • pro rodiny s výskytem domácího násilí,
 • pro rodiny, jejichž člen se stal obětí trestného činu,
 • pro rodiny s dětmi, jejich rodič těžce onemocněl, utrpěl vážný úraz, zemřel nebo je ve výkonu trestu,
 • pro rodiče dětí, ohrožené rozpadem rodiny (před, při a po rozvodu či rozchodu rodičů),
 • pro jiné zákonné zástupce nezletilých dětí nežli jsou rodiče, dále pro pěstouny,
 • pro rodiče usilující o návrat dítěte domů z ústavní výchovy.

Služba je poskytována v ambulantní a terénní formě.

3/ Terénní program LUMA: (druh služby: terénní programy)

 • Vyhledávání osob ohrožených sociálním vyloučením, žijících např. v legálních i nelegálních ubytovnách, též lidem ohrožených ztrátou bydlení.
 • Aktivizace k řešení problémů, informování o vhodné pomoci a její zprostředkování.

4/ Poradna pro oběti trestných činů: (služba akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR): Komplexní podpora pro oběti jakýchkoli trestných činů vč. domácího násilí.

 • Poskytování právních informací dle Zákona o obětech trestných činů,
 • Doprovod na Policii ČR a soud v roli důvěrníka,
 • Pomoc se sepisováním listin,
 • Zprostředkování návazných služeb,
 • V případě potřeby postup konzultujeme se zkušenou právničkou z řad advokátů.

5/ Materiální pomoc pro lidi ve finanční tísni: Poskytujeme potraviny, hygienické potřeby, úklidové prostředky, školní potřeby, potřeby pro miminka, dětské knihy, roušky ad.

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, diskrétně, nezávisle a odborně.

Naše služby jsou určeny pro:

Osoby žijící v okrese Mladá Boleslav (všechny služby). V případě obětí trestných činů vč. domácího násilí poskytujeme pomoc i lidem žijícím v okresech Mladá Boleslav, Semily, Mělník, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Jičín, Liberec, Náchod, Nymburk, Praha-východ, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. 

Kdy a kam za námi přijít:

1/ PORADNA LUMA Mnichovo Hradiště: každý pracovní čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin, Komunitní centrum Mnichovo Hradiště, Mírová 1616, 1. patro. Lze přijít i bez objednání, ale předem objednaní mají přednost.

2/ PORADNA LUMA Mladá Boleslav, Václavkova 1115: každý všední den od 8:30 do 17:00 hodin (pro předem objednané), 

3/ Poradna LUMA Mladá Boleslav, Nerudova 691/19: ve středu od 15:00 do 17:00 hodin (pro neobjednané).

tel.: Informace a objednání: 777 107 950, 777 107 951, 774 427 557, 774 149 978, 774 623 495, 774 428 192, 777 107 953, vedoucí služeb: 774 607 840

e-mail: luma@luma-mb.cz

webové stránky: www.luma-mb.cz

sociální sítě: Facebook, Instagram


Vytvořte si webové stránky zdarma!