LUMA MB, z. s.

1/ Poradna LUMA (druh služby: odborné sociální poradenství). Poradenství pro oběti domácího násilí, oběti trestných činů, osoby v krizi, osoby ve finanční tísni, seniory, osoby se zdravotním postižením, cizince ad., v oblasti financí, bydlení, rodinného práva, školství, zdravotnictví ad. Sepisování návrhů, žalob a odvolání (určení otcovství, rozvod, výživné, svěření dětí do péče ad.).

 • Dozvíte se kdo, kdy, kde a jak vám může pomoci v jakékoli životní situaci, na co máte právo a jaké máte povinnosti, zprostředkujeme kontakt s jinými organizacemi a institucemi.
 • Zorientujete se v situaci, získáte plán řešení.
 • Pomůžeme vám při psaní dopisů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů a dalších písemností.
 • Doprovodíme vás na úřad, soud, Policii ČR a jiná místa.
 • Podpoříme vás psychicky.
 • V případě potřeby postup konzultujeme se zkušenou právničkou z řad advokátů.
 • Služba je poskytována v ambulantní a terénní formě.

2/ Podpora rodiny: (druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Komplexní podpora rodin s ohroženými dětmi. Podpora rodičů při udržování kontaktu s dítětem nebo při navazování přerušeného kontaktu s dítětem, pro rodiny s předškoláky a školáky – pomoc při získání místa ve školce či škole, s domácí přípravou do školky a školy, pomoc při komunikaci se školou a školskými zařízeními, pomoc se získáním zdravotní péče, pomoc s celkovou stabilizací rodiny včetně finanční ad. Sepisování listin, doprovod na úřady a instituce. Zprostředkování návazných služeb (psycholog, azylový dům, pediatr...). V případě potřeby postup konzultujeme se zkušenou právničkou z řad advokátů. Služba je určena například

 • pro rodiče, jejichž dítě má ve výchově osoba bránící kontaktu s druhým rodičem,
 • při ohrožení dítěte ústavní výchovou a při soudem nařízeném dohledu,
 • pro rodiny s výskytem domácího násilí,
 • pro rodiny, jejichž člen se stal obětí trestného činu,
 • pro rodiny s dětmi, jejich rodič těžce onemocněl, utrpěl vážný úraz, zemřel nebo je ve výkonu trestu,
 • pro rodiče dětí, ohrožené rozpadem rodiny (před, při a po rozvodu či rozchodu rodičů),
 • pro jiné zákonné zástupce nezletilých dětí nežli jsou rodiče, dále pro pěstouny,
 • pro rodiče usilující o návrat dítěte domů z ústavní výchovy.

Služba je poskytována v ambulantní a terénní formě.

3/ Terénní program LUMA: (druh služby: terénní programy)

 • Vyhledávání osob ohrožených sociálním vyloučením, žijících např. v legálních i nelegálních ubytovnách, též lidem ohrožených ztrátou bydlení.
 • Aktivizace k řešení problémů, informování o vhodné pomoci a její zprostředkování.

4/ Poradna pro oběti trestných činů: (služba akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR): Komplexní podpora pro oběti jakýchkoli trestných činů vč. domácího násilí.

 • Poskytování právních informací dle Zákona o obětech trestných činů,
 • Doprovod na Policii ČR a soud v roli důvěrníka,
 • Pomoc se sepisováním listin,
 • Zprostředkování návazných služeb,
 • V případě potřeby postup konzultujeme se zkušenou právničkou z řad advokátů.

5/ Materiální pomoc pro lidi ve finanční tísni: Poskytujeme potraviny, hygienické potřeby, úklidové prostředky, školní potřeby, potřeby pro miminka, dětské knihy, roušky ad.

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, diskrétně, nezávisle a odborně.

Naše služby jsou určeny pro:

Osoby žijící v okrese Mladá Boleslav (všechny služby). V případě obětí trestných činů vč. domácího násilí poskytujeme pomoc i lidem žijícím v okresech Mladá Boleslav, Semily, Mělník, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Jičín, Liberec, Náchod, Nymburk, Praha-východ, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. 

Kdy a kam za námi přijít:

1/ PORADNA LUMA Mnichovo Hradiště: každý pracovní čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin, Komunitní centrum Mnichovo Hradiště, Mírová 1616, 1. patro. Lze přijít i bez objednání, ale předem objednaní mají přednost.

2/ PORADNA LUMA Mladá Boleslav, Václavkova 1115: každý všední den od 7:30 do 17:00 hodin (pro předem objednané), 

3/ PORADNA LUMA Mladá Boleslav, Václavkova 1116: každý všední den od 7:30 do 17:00 hodin (pro předem objednané),

4/ Poradna LUMA Mladá Boleslav, Nerudova 691/19: ve středu od 15:00 do 17:00 hodin (pro neobjednané).

tel.: Informace a objednání: 777 107 950, 777 107 951, 774 427 557, 774 149 978, 774 623 495, 774 428 192, 777 107 953, 777 863 580, 775 932 894, 774 157 084, vedoucí služeb: 774 607 840

Kontakt je možný také prostřednictvím WhatsApp na telefonním čísle: 605 298 338.

e-mail: luma@luma-mb.cz

webové stránky: www.luma-mb.cz

sociální sítě: Facebook, Instagram


Vytvořte si webové stránky zdarma!