Klub dětí a mládeže Mnichovo Hradiště, pobočka Domu dětí a mládeže Mladá Boleslav

KDM Mnichovo Hradiště předkládá dětem, mladým lidem a dalším zájemcům pestrou nabídku ve všech oborech zájmové činnosti.

KDM nabízí kurzy a kroužky angličtiny, keramiky, kytary, orientální tance, stolní tenis, výtvarné a tvořivé kurzy, přírodovědný kroužek Zelená stopa zaměřený především na myslivost a ochranu přírody a kroužek Předškoláček, který je zaměřen na hry, cvičení, malování, práce s různými materiály, příprava na školu.

K nejvíce navštěvovaným zájmovým útvarům patří keramické. Zájem je ale i o ostatní jako je hra na kytaru, aranžování, počítače a jiné. Děti zde rády tráví svůj čas při Pyžamových večírcích, LAN party a dalších příležitostech. S úspěchem zde pořádají vánoční nebo velikonoční výstavy.

Naše služby jsou určeny/cílová skupina:

Děti a mladiství od 5 let

Naše kontaktní údaje/kdy a kam za námi přijít:

Vedoucí KDM: Hana Skramuská
Mírová 1616
295 01 Mnichovo Hradiště

tel.: 724 985 146

e-mail: hana.skramuska@ddm-mb.cz

webové stránky: https://ddm-mb.cz/pracoviste/kde-nas-najdete/pracoviste-kdm-mnichovo-hradiste/

Vytvořte si webové stránky zdarma!