Fokus Mladá Boleslav, z. s.

Fokus MB poskytuje služby klientům i veřejnosti. V rámci služeb pro klienty nabízí chráněné práce a sociální rehabilitace v 5 sociálně terapeutických dílnách. Klienti si zde mohou obnovit a zlepšit pracovní dovednosti, schopnost komunikace s ostatními lidmi a posílit svoje sebevědomí. Klienti, pro které je chráněná práce v dílnách zatím příliš zatěžující, mohou využít služeb centra sociální rehabilitace, tzv. podporované zaměstnávání. Je to běžné pracovní místo v komunitě, které odpovídá možnostem a schopnostem klienta. Další nabízenou službou je podpora bydlení. Klient se učí získávat dovednosti potřebné k samostatnému bydlení, a to buď přímo ve vlastním bytě, anebo v garsoniéře, kterou na zkušební dobu (obvykle 1 rok) zapůjčuje klientovi město. Pro klienty po dlouhodobých nebo opakovaných hospitalizacích je určena další služba - chráněné bydlení. Během maximálně dvouletého pobytu má klient možnost obnovit si dovednosti potřebné pro samostatný život. Fokus také připravuje skupinové programy - nácviky sociálních dovedností - zaměřené na nácvik komunikačních dovedností, vaření, hospodaření s financemi a podobně, a rehabilitační pobyty v ČR. Mezi další služby patří sociální a právní poradenství - pomoc klientovi při jednání s institucemi či jeho zastupování a zprostředkování nebo zajištění praktické pomoci (např. při stěhování, malování bytu). Tuto službu Fokus poskytuje i klientům nezařazeným do ostatních programů. Další službou Fokusu klientům je case management a návštěvní služba. Jedná se o koordinaci služeb poskytovaných nejen sdružením Fokus, ale i ostatními poskytovateli v regionu, které klient využívá, a to na základě rehabilitačního plánu vypracovaného společně s klientem. V nutných případech také Fokus aktivně vyhledává klienty, kteří ztratili kontakt s některou ze služeb.Pro veřejnost Fokus poskytuje následující služby: knihařská dílna, šicí dílna, půjčovna masek, zahradnické služby, ubytování v klášteře v Mnichově Hradišti a kavárna v areálu psychiatrické léčebny Kosmonosy.

Naše služby jsou určeny pro:

osoby s chronickým duševním onemocněním

Kdy a kam za námi přijít:

MUDr. Jan Stuchlík - předseda sdružení, odborný ředitel

Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 608 130 099

e-mail: stuchlik@fokus-mb.cz

webové stránky: www.fokus-mb.cz

Provozní doba: pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!