EDA cz, z. ú.

Raná péče EDA

Ranou péči mohou využít rodiče nebo jiné osoby pečující o dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let v jejich domácím prostředí nebo na pracovišti v Praze, popř. ve zrakové ambulanci v Praze.

Poradkyně provází rodinu a podporují ji v péči o dítě s postižením. Mohou rodinu doprovodit na odborná vyšetření, případně poradí postup při žádostech na úřadech. Nabízí též psychologickou podporu. Ve zrakové ambulanci terapeut posuzuje zrakové funkce a dovednosti a poskytuje konzultace k pohybovému vývoji.

Telefonická linka EDA

Tato služba nabízí bezplatnou a anonymní krizovou linku 800 40 50 60, poradenský chat nebo e-mail linka@eda.cz rodinám, které se potýkají s těžkým úrazem dítěte, závažnou diagnózou či postižením. Slouží jako psychologická podpora ve chvílích krize.

Kontaktní údaje:

Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4

Tel.: 224 826 860, 724 400 820

E-mail: info@eda.cz

Web: www.eda.cz

Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.

Centrum podporuje děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením od 3 do 26 let, jejich učitele, spolužáky a rodiče v diagnostických, terapeutických, konzultačních a vzdělávacích činnostech. Pomáhá jim při vyřizování kompenzačních a vzdělávacích pomůcek nebo při výběru vhodného školského zařízení.

Adresa SÍDLA:

Tato adresa slouží pouze pro administrativní účely:

Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.

Táborská 458, 256 01 Benešov

ADRESA KONTAKTNÍ:

Poštu nám posílejte a na návštěvu do Speciálně pedagogického centra EDA přijeďte na tuto adresu:

Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.

Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4

Tel.: 724 400 827

E-mail: spc@eda.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!