Dům Ludmila

Provozuje společnost MALYRA, s. r. o. 

 • BYTY S OSOBNÍ ASISTENCÍ
 • V objektu je 8 bezbariérových pečovatelských bytů pro individuální bydlení jednotlivců o velikosti 1+kk formou nájemní smlouvy s regulovaným nájmem. Byty jsou uzpůsobené zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu, sníženou schopností pečovat o sebe sama a vozíčkáře.

  V bytech je poskytována sociální služba formou osobní asistence v rozsahu individuálních potřeb a požadavků obyvatel. Každý obyvatel si sjedná osobní asistenci k úkonům, které nezvládne sám vykonat (osobní hygiena, oblékání, strava – příprava, ohřev, podání stravy, úklid domácnosti, nákupy, vyřizování věcí na úřadech, doprovod k lékaři atd.).

  Úkony osobní asistence jsou hrazeny zvlášť, nejsou součástí nájemného a služeb spojených s bydlením. Osobní asistence je dosažitelná dle potřeb 24 hodin denně. Zajišťuje tak pomoc od brzkého rána až do večerních hodin včetně víkendů a svátků. Úhrada za úkony osobní asistence činí 155 Kč za hodinu, počítáno dle spotřebovaných minut.

  Dům Ludmila pro své obyvatele zajišťuje sociální služby formou osobní asistence.

  V Domě Ludmila je mimo služeb spojených s bydlením a sociálních služeb osobní asistence dostupná též domácí zdravotní péče poskytovaná registrovanými všeobecnými sestrami na doporučení lékaře, tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění.

  • ODLEHČOVACÍ PÉČE (ambulantní i pobytová)

  Samostatná část Domu Ludmila je vyhrazena pro poskytování odlehčovací péče – pobytová i ambulantní. Odlehčovací péče je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Jejich cílem je umožnit pečující rodině nezbytný odpočinek nebo prostor k zajištění vlastních potřeb (např. zdravotní a lázeňské péče).

  • POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

  Pobytová forma služby je poskytována nepřetržitě.

  Kapacita pobytové formy jsou 4 lůžka ve dvou pokojích.

  Maximální doba umístění uživatele je 3 měsíce.

  • AMBULANTNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

  Ambulantní forma služby je poskytována od 7:00 do 19:00.

  Kapacita ambulantní formy péče jsou 2 osoby.

Naše služby jsou určeny pro:

Seniory, osoby s postižením a jejich rodiny, abychom jim pomohli zvládat každodenní běžné činnosti v pro ně bezpečném prostředí, s asistencí pracovníků přímé péče.

Kdy a kam za námi přijít:

Na Návsi 229, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá

tel.: 777 412 494

e-mail: dum.ludmila@malyra.cz (osobní kontakt vždy po předchozí domluvě)

webové stránky: www.malyra.cz

sociální sítě: Facebook


Vytvořte si webové stránky zdarma!