Dům Ludmila

Provozuje společnost MALYRA, s. r. o. 

 • BYTY S OSOBNÍ ASISTENCÍ
 • V objektu je 8 bezbariérových pečovatelských bytů pro individuální bydlení jednotlivců o velikosti 1+kk formou nájemní smlouvy s regulovaným nájmem. Byty jsou uzpůsobené zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu, sníženou schopností pečovat o sebe sama a vozíčkáře.

  V bytech je poskytována sociální služba formou osobní asistence v rozsahu individuálních potřeb a požadavků obyvatel. Každý obyvatel si sjedná osobní asistenci k úkonům, které nezvládne sám vykonat (osobní hygiena, oblékání, strava – příprava, ohřev, podání stravy, úklid domácnosti, nákupy, vyřizování věcí na úřadech, doprovod k lékaři atd.).

  Úkony osobní asistence jsou hrazeny zvlášť, nejsou součástí nájemného a služeb spojených s bydlením. Osobní asistence je dosažitelná dle potřeb 24 hodin denně. Stálá přítomnost asistentů je 6–22 hod. (pokud není domluveno jinak), zajišťuje tak pomoc od brzkého rána až do večerních hodin včetně víkendů a svátků. Úhrada za úkony osobní asistence činí 130,- Kč za hodinu, počítáno dle spotřebovaných minut.

  Dům Ludmila pro své obyvatele zajišťuje sociální služby formou osobní asistence.

  V Domě Ludmila je mimo služeb spojených s bydlením a sociálních služeb osobní asistence dostupná též domácí zdravotní péče poskytovaná registrovanými všeobecnými sestrami na doporučení lékaře, tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění.

  • ODLEHČOVACÍ PÉČE (ambulantní i pobytová)

  Samostatná část Domu Ludmila je vyhrazena pro poskytování odlehčovací péče – pobytová i ambulantní. Odlehčovací péče je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Jejich cílem je umožnit pečující rodině nezbytný odpočinek nebo prostor k zajištění vlastních potřeb (např. zdravotní a lázeňské péče).

  • POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

  Pobytová forma služby je poskytována nepřetržitě.

  Kapacita pobytové formy jsou 4 lůžka ve dvou pokojích.

  Maximální doba umístění uživatele je 3 měsíce.

  • AMBULANTNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

  Ambulantní forma služby je poskytována od 7:00 do 19:00.

  Kapacita ambulantní formy péče jsou 2 osoby.

Naše služby jsou určeny pro:

Seniory, osoby s postižením a jejich rodiny, abychom jim pomohli zvládat každodenní běžné činnosti v pro ně bezpečném prostředí, s asistencí pracovníků přímé péče.

Kdy a kam za námi přijít:

Na Návsi 229, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá

tel.: 777 412 494

e-mail: dum.ludmila@malyra.cz (osobní kontakt vždy po předchozí domluvě)

webové stránky: www.malyra.cz

sociální sítě: Facebook


Vytvořte si webové stránky zdarma!