Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb

Domov Pod Skalami Kurovodice, p. s. s., poskytuje sociální služby „domov pro osoby se zdravotním postižením“ a „chráněné bydlení“.
Posláním sociální služby „domov pro osoby se zdravotním postižením“ je poskytovat pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu svého mentálního hendikepu, případně dalšího zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V současné době je poskytována v osmi domácnostech domova, v důstojném a příjemném prostředí. Život v těchto domácnostech se v rámci možností přibližuje přirozenému způsobu života vrstevníků a uživatelé mohou využívat podpůrné aktivity i mimo zařízení, aby se necítili sociálně vyloučeni. Samozřejmostí je individuální přístup našeho personálu ke každému uživateli.
Posláním sociální služby „chráněného bydlení“ je poskytovat lidem s mentálním hendikepem maximální možnou míru samostatnosti a seberealizace v běžné společnosti. Tato pobytová sociální služba je poskytována celoročně v pěti chráněných bytech v různých obcích v okolí Mnichova Hradiště.

Naše služby jsou určeny pro:

osoby s mentálním hendikepem, případně s přidruženým tělesným, smyslovým či řečovým postižením.

Kdy a kam za námi přijít:

Mgr. Josef Mlčoch - ředitel zařízení

Olšina 1, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

tel.: 326 789 405, 607 850 548

e-mail: podatelna@kurovodice.cz 

webové stránky: www.kurovodice.cz


Provozní doba:
nepřetržitě