Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb

Domov Pod Skalami Kurovodice, p. s. s., poskytuje dvě pobytové sociální služby „domov pro osoby se zdravotním postižením“ a „chráněné bydlení“ a terénní sociální službu „podpora samostatného bydlení“.

Posláním sociální služby „domov pro osoby se zdravotním postižením“ je poskytovat pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu svého mentálního postižení, případně v kombinaci s postižením tělesným, smyslovým či řečovým a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V současné době je poskytována v důstojném a příjemném prostředí osmi domácností Domova. Život zde se v rámci možností přibližuje přirozenému způsobu života vrstevníků. Uživatelé mohou využívat aktivity i mimo zařízení.

Samozřejmostí je individuální přístup ke každému našemu uživateli.

Posláním sociální služby „chráněné bydlení“ je poskytovat lidem s mentálním postižením maximální možnou míru samostatnosti a seberealizace v běžné společnosti. Tato pobytová sociální služba je poskytována celoročně ve třech chráněných bytech v různých obcích v okolí Mnichova Hradiště.

Posláním terénní sociální služby „podpora samostatného bydlení“ je individuálně podporovat uživatele zvládat život v běžné společnosti. Služba je poskytována v přirozeném prostředí vlastní domácnosti.

Naše služby jsou určeny pro:

Osoby s mentálním postižením případně s přidruženým tělesným, smyslovým či řečovým postižením.

Kdy a kam za námi přijít:

Mgr. Josef Mlčoch – ředitel zařízení

Olšina 1, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

tel.: 326 789 405, 607 850 548

e-mail: podatelna@kurovodice.cz 

webové stránky: www.kurovodice.cz

sociální sítě: Facebook

Provozní doba: nepřetržitě

Vytvořte si webové stránky zdarma!