Domov Modrý kámen, p. s. s.

Domov Modrý kámen je rozdělen na dva typy služeb: domov pro seniory „Domov“ a domov se zvláštním režimem „Vesnička“.

V domově pro seniory poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Vesnička je název pro domov se zvláštním režimem, kde se poskytuje pobytová služba osobám se stařeckou a Alzheimerovou demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Naše služby jsou určeny pro:

V domově pro seniory (nad 65 let) se poskytuje pobytová služba klientům, kteří vlivem stáří, nemocí, ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami ani s pomocí rodiny zajistit své životní (zdravotní a sociální) potřeby.

V Domově se zvláštním režimem se poskytuje služba klientům (nad 65 let) se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou.

Kde nás najdete:

Bc. Kateřina Svobodová, sociální pracovnice
Nerudova 1470, 295 01 Mnichovo Hradiště

tel.: 326 774 053

e-mail: socialni@modry-kamen.cz

webové stránky: www.modry-kamen.cz

sociální sítě: Facebook, LinkedIn

Provozní doba:

Od pondělí do neděle 24 hodin denně.

Vytvořte si webové stránky zdarma!