Domov Modrý kámen, p. s. s.

Domov Modrý kámen je rozdělen na dva typy služeb: domov pro seniory „Domov“ a domov se zvláštním režimem „Vesnička“.

Domov zajišťuje zdravotní, ošetřovatelské, lékařské a rehabilitační, sociální a aktivizační služby. Racionální i dietní stravování, praní prádla, úklid pokojů, sociální poradenství.
Odborná rehabilitační péče je poskytována v moderní a účelově vybavené tělocvičně a v koupelně s vířivou a masážní vanou. Lékařskou péči zajišťuje praktická lékařka jako v domácím prostředí - návštěvní služba, nebo si klienti ponechají svého praktického lékaře. Psychiatr dochází jednou za měsíc. Odborná vyšetření se provádějí ve specializovaných zdravotnických ambulancích a zařízeních. V rámci aktivizačních služeb je nabízena „klubovna dobré pohody“, „klubovna šikovných rukou“, „klubovna muzikoterapie“ a kavárnička. V domově je 2x týdně otevřeno kadeřnictví a na objednávku dochází pedikérka.
Pravidelně jsou slouženy bohoslužby v kapli přímo v domově.

Vesnička je název pro domov se zvláštním režimem, kde se poskytuje pobytová služba osobám se stařeckou a Alzheimerovou demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Naše služby jsou určeny pro:

V domově pro seniory (nad 65 let) se poskytuje pobytová služba klientům, kteří vlivem stáří, nemocí, ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami ani s pomocí rodiny zajistit své životní (zdravotní a sociální) potřeby.

V Domově se zvláštním režimem se poskytuje služba klientům (nad 65 let) se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou.

Kde nás najdete:

Mgr. et Bc. Petr Novák - ředitel
Nerudova 1470, 295 01 Mnichovo Hradiště

tel.: 326 774 051

e-mail: info@modry-kamen.cz

webové stránky: www.modry-kamen.cz

Provozní doba:

Od pondělí do neděle 24 hodin denně.