Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2

Diagnostický ústav pro mládež (DÚM) je zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy pro chlapce od ukončení povinné školní docházky do 18 let, popřípadě zletilých osob do 19 let věku, kteří jsou zde umístěni na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově, ochranné výchově nebo předběžném opatření.

Posláním DÚM je komplexně poznat osobnost a chování klientů, rozpoznat vážnost výchovných problémů a odhadnout jejich sociální vývoj v budoucnosti a možnosti znovuzačlenění do společnosti. DÚM v omezeném počtu poskytuje také preventivně výchovnou péči především formou ambulantních a internátních služeb (dobrovolný pobyt).

Výchovná skupina při DÚM (Praha 2, Vratislavova 2) pro účely dlouhodobé péče je skupina, do níž jsou umisťováni klienti DÚM. Jedná se o děti, jimž je nezbytné zajistit dokončení studia a poskytovat jim ve vyšší míře psychologické nebo speciálně pedagogické služby. Případně jsou známy jiné okolnosti, kvůli kterým tyto děti není vhodné přemístit. Doba pobytu je do ukončení nařízení o ústavní výchově, ochranné výchově, případně ukončení smlouvy o prodlouženém pobytu. Tato výchovná skupina se řídí vlastním vnitřním řádem. Diagnostický ústav poskytuje záchytné pracoviště pro nezbytně nutnou péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení, popřípadě z místa pobytu nebo přechodného ubytování.

Naše služby jsou určeny pro:

Chlapce ve věku 15 - 18 let s ukončenou povinnou školní docházkou, pro umístění je nutné rozhodnutí soudu o předběžném opatření, ústavní výchově, ochranné výchově nebo žádost rodičů o dobrovolný pobyt.

Kdy a kam za námi přijít:

Diagnostický ústav pro mládež

Lublaňská 33/1724, 120 00 Praha 2

tel.: 224 262 505, 224 262 506

e-mail: dius@dius.cz

webové stránky: www.dius.cz

Provozní doba: návštěvní hodiny pro rodiče: sobota od 9:00 do 13:00 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!