Dětské centrum pro děti od 0-3 let, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Dětské centrum pomáhá řešit co nejrychleji situaci ohrožených dětí a jejich rodin.

Dětské centrum nabízí komplexní péči zdravotní, výchovnou a sociální. Umístění dětí z důvodů zdravotních (speciální ošetřovatelská péče, potřeba dlouhodobé rehabilitace, diagnostika a léčba dětí s rizikovou anamnézou, stanovení zdravotní a sociální prognózy před umístěním dítěte do náhradní rodinné péče, umístění dítěte při nemoci nebo hospitalizaci rodiče). Umístění z důvodů zdravotně sociálních (každá situace, kdy dítě nemůže kvůli svému zdravotnímu handicapu vyrůstat v rodině). Umístění z důvodů sociálních (tíživá sociální situace rodiny, děti rodičů, kteří se o ně nechtějí nebo neumějí starat, děti týrané, zneužívané). Komplexní interdisciplinární péči zajišťuje odborný personál (pediatr, zdravotní sestry, dětský psycholog, speciální pedagog, logoped, rehabilitační pracovník, sociální pracovnice, výchovná sestra, neurolog).

Naše služby jsou určeny pro:

děti od 0–5 let. Děti mohou být přijímány do zařízení samy nebo s doprovodem matky.

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Kdy a kam za námi přijít:

MUDr. Helena Tomanová

Gellnerova 565, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 326 733 100

e-mail: helena.tomanova@onmb.cz

webové stránky: https://www.klaudianovanemocnice.cz/informace-o-oddeleni/ms-1198/p1=1198

Vytvořte si webové stránky zdarma!