Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje je zařízením poskytujícím odborné sociální poradenství a patří mezi sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37. písm. b).

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, Mladá Boleslav poskytuje službu odborného psychosociálního poradenství. Cílem této služby je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci.

Zařízení poskytuje službu formou odborných konzultací individuálních, párových, rodinných a případně skupinových.

Naše služby jsou určeny pro:

rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi, děti a mládež ve věku od 3 let, osoby ohrožené výskytem domácího násilí, pro seniory a jiné osoby

Kdy a kam za námi přijít:

Tř. Václava Klementa 195, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 326 322 915, 732 365 534

e-mail: poradna.mb@seznam.cz

webové stránky: www.poradnamb.cz

Provozní doba:

pondělí a středa, čtvrtek od 8:00 do 18:00 hodin

úterý od 8:00 do 16:00 hodin

pátek od 8:00 do 14:00 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!