Centrum pro rodinu Náruč, z. ú.

Náruč je otevřená široké veřejnosti a nabízí prostor pro setkávání dětí a jejich rodin.

Centrum pro rodinu Náruč, z. ú., je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní ideou jsou spokojené a šťastné děti ve fungujících rodinách. Posláním Centra je podpora rodin vlastních i náhradních, poskytování služeb a pomoci všem jejich členům a spolupracujícím subjektům. Aktivity zaměřujeme na rozvoj psychomotorických, smyslových a sociálních dovedností, nácvik jemné a hrubé motoriky, posílení vazby rodič-dítě.

Působíme v Turnově a okolí, část aktivit probíhá také v Mnichově Hradišti.

Naše služby jsou určeny pro:

Rodiny s dětmi.

Služby, které nabízíme:

  • Otevřená herna
  • Pravidelný program
  • Jednorázové akce
  • Náhradní rodinná péče

Pravidelný program:

  • pondělí 9–9:45 mimicvičení (1–2 roky)
  • 10:00–10:45 mimicvičení (2–3 roky)
  • středa 9:00–9:45 mimicvičení (4–12 měsíců)
  • 10:00 mimicvičení (1–3 roky)
  • čtvrtek 9:00 kurz s montessori prvky (2–3 roky)
  • pátek 9:30 zpívánky (1,5–3 roky)

Jednorázové akce:

V rámci nepravidelného programu jsou pro veřejnost realizována setkání s odborníky (z dětské psychologie, speciální pedagogiky a logopedie, sociálního poradenství, s fyzioterapeuty aj.) pro posílení rodičovských i občanských kompetencí, osobního růstu a zdravotní gramotnosti.

Kdy a kam za námi přijít:

Volnočasové centrum, Zámecká 744, 295 01 Mnichovo Hradiště

Pondělí, středa, čtvrtek, pátek 9–12 hodin

Na telefonu: pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hodin

telefon: 601 392 382

e-mail: mnichovo.hradiste@naruc.cz

webové stránky: www.naruc.cz

rezervační systém: https://naruc.webooker.eu/

sociální sítě: Facebook

Vytvořte si webové stránky zdarma!