Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Centrum 83 poskytuje 5 sociálních služeb:

 • denní stacionář,
 • týdenní stacionář,
 • chráněné bydlení,
 • odlehčovací služby.
 • domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP).

Posláním denního stacionáře je poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností a sociálních dovedností a při tréninku pracovních činností v takové míře, aby byly rozvíjeny či zachovány schopnosti uživatelů a snižovala se závislost na poskytované sociální službě.

Posláním týdenního stacionáře je podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti poskytováním odpovídající péče a podpory v běžných každodenních činnostech. Sociální služba týdenního stacionáře umožňuje svým nastavením získávat a rozvíjet sociální kontakty v kolektivu lidí se stejným nebo podobným postižením a zároveň zachovat rodinné vazby.

Posláním chráněného bydlení je poskytovat dospělým lidem, kteří jsou v důsledku mentálního postižení v nepříznivé sociální situaci, podporu při zlepšování kvality života a včleňování do společnosti.

Posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o dítě nebo dospělého s postižením a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí.

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž životní situace nemůže být řešena členy rodiny a nemůže být zajištěna za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb.

Naše služby jsou určeny pro:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Služby poskytujeme těmto věkovým kategoriím:

 • denní stacionář: 16–64 let
 • týdenní stacionář: 16–45 let
 • chráněné bydlení: 19–64 let
 • DOZP: od 30 let
 • odlehčovací služby: 7–45 let

Kdy a kam za námi přijít:

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

odloučené pracoviště: Havlíčkova 447, 293 01 Mladá Boleslav

e-mail: info@centrum83.cz

webové stránky: www.centrum83.cz

sociální sítě: Facebook

Provozní doba:

 • Týdenní stacionář: v pracovních dnech od pondělí 7:00 hodin do pátku 16:00 hodin.
 • Denní stacionář: pondělí až pátek od 5:30 do 16:00 hodin.
 • Chráněné bydlení: celoročně v nepřetržitém provozu.
 • DOZP: celoročně v nepřetržitém provozu.
 • Odlehčovací služby: službu poskytujeme v týdenním provozu – od pondělí 7:00 do pátku 16:00 hodin, nepřetržitě a ve víkendovém provozu od pátku 14:00 do neděle 15:00 hodin, vždy jeden víkend v měsíci, dle předem vypsaných termínů (zveřejňovaných na našich webových stránkách).

Vytvořte si webové stránky zdarma!