Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Centrum 83 poskytuje služby denního stacionáře, týdenního stacionáře, chráněného bydlení a odlehčovací služby.

Posláním a cílem sociální služby denní stacionář je poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc nebo dohled při zvládání běžných denních činností, vzdělávání a při zácviku v pracovních dovednostech. Posláním a cílem sociální služby týdenní stacionář je podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti poskytováním odpovídající péče a podpory v běžných každodenních činnostech a denních aktivitách uživatele. Cílem je rozšiřovat a zlepšovat sociální návyky a dovednosti uživatelů. Součástí služby je nácvik každodenních běžných činností v rámci týdenního stacionáře i dopoledních aktivit uživatele (škola, denní oddělení, pracovní dílna, vždy dle individuálního nastavení). Posláním chráněného bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením podporu při zlepšování kvality života a začleňování do společnosti zabezpečováním, případně zprostředkováním potřebných služeb v chráněných bytech. Cílem je zároveň rozšiřovat a zlepšovat sociální návyky a pracovní dovednosti uživatelů a dovést je tak k co největší míře soběstačnosti a samostatnosti. Součástí služby je nácvik každodenních běžných činností v rámci samostatného bydlení s podporou (např. pomoc při přípravě stravy, hospodaření s penězi, nakupování, praní, úklid domácnosti apod.). Uživatelé jsou podporováni v partnerském životě a svobodném výběru volnočasových aktivit. Posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o dítě nebo dospělého s postižením a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí. Centrum 83 se snaží svým uživatelům rozšiřovat sociální kontakty, předcházet sociální izolaci a nabízet jim podnětné prostředí.

Naše služby jsou určeny pro:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Kdy a kam za námi přijít:

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

odloučené pracoviště: Havlíčkova 447, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 326 321 131

e-mail: info@centrum83.cz

webové stránky: www.centrum83.cz

Provozní doba:

Denní stacionář: pondělí až pátek od 5:30 do 16:00 hodin

Týdenní stacionář: pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hodin

Chráněné bydlení: nepřetržitě

Odlehčovací služby: pobytová služba pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hodin, ambulantní pondělí až pátek od 5:30 do 16:00 hodin