Středisko rané péče Tamtam

Středisko rané péče Tamtam Praha FRPSP je jediným poskytovatelem terénní služby rané péče rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let na území devíti krajů ČR. Služby jsou poskytovány formou pravidelných odborných konzultací přímo v rodinách v rozmezí 4 - 6 týdnů. Středisko Tamtam Praha poskytuje rodinám psychologické, pedagogické a sociální poradenství, poradenství ohledně výběru a použití vhodné kompenzační pomůcky, podporuje vzájemnou komunikaci všech členů rodiny i psychomotorický vývoj dítěte, pomáhá s vytvářením vhodné komunikační strategie vedoucí k rozvoji řeči a s výběrem vhodného předškolního zařízení pro dítě. Každá rodina má svého odborného poradenského pracovníka, na kterého se může i v období mezi jednotlivými konzultacemi obracet telefonicky nebo e-mailem. Poradci zapůjčují dětem domů různé pomůcky a hračky. V případě zájmu zprostředkováváme kontakty na jiné rodiny. Veškeré standardní služby jsou klientům poskytovány zdarma. Cílem služeb je posílit rodinu tak, aby překonala všechny nelehké situace při výchově sluchově postiženého dítěte a aby fungování a vztahy mezi jednotlivými členy rodiny byly co nejméně narušeny.

Naše služby jsou určeny pro:

rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením

Kdy a kam za námi přijít:

Mgr. Martina Péčová, vedoucí střediska

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

tel.: 251 510 744

e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz

webové stránky: www.tamtam-praha.cz

Provozní doba:

terénní činnost: pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 hodin

ambulantní činnost: čtvrtek od 8:00 do 16 hodin