Semiramis, z. ú.

Posláním Semiramis o. s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek, a to formou terénních, ambulantních a poradenských programů, především na území Středočeského kraje s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. Semiramis o. s. vytváří vhodné podmínky a poskytuje zázemí pro stabilní chod a rozvoj všech odborných programů.

Centrum primární prevence poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti na území Středočeského a Královéhradeckého kraje profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.

Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Středočeského kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

K-centrum Mladá Boleslav je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám v Mladé Boleslavi. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům K-centra vést a rozvíjet běžný způsob života. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví.

Naše služby jsou určeny pro:

Uživatele drog a osoby jim blízké, žáky II. stupně základních škol, pedagogy, osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady rizikového chování spojeného s užíváním drog.

• Injekční uživatele drog.

• Neinjekční uživatele drog.

• Osoby blízké uživatelům drog (partnery, rodinné příslušníky, přátele aj.).

Kdy a kam za námi přijít:

Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

Centrum primární prevence:

tel.: 723 179 409, 326 396 754

e-mail: prevence@os-semiramis.cz

Centrum terénních programů Středočeského kraje:

tel.: 724 087 925, 728 245 196

e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

K-centrum Mladá Boleslav:

tel.: 326 303 467, 326 303 468 (poradenská linka), 724 290 697

e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

webové stránky: www.os-semiramis.cz

Provozní doba:

Centrum primární prevence: pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hodin

Centrum terénních programů Středočeského kraje: pracovní dny od 12:00 do 17:00 hodin

K-centrum Mladá Boleslav: pondělí až pátek od 10:00 do 17:00 hodin