Občanská poradna Nymburk, o. s.

Nestátní nezisková organizace s devítiletou tradicí. Nabízí bezplatné a nezávislé poradenství všem, kdo se ocitli v obtížné životní situaci. Působíme v šesti městech Středočeského kraje (Mladá Boleslav, Čelákovice, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Milovice, Nymburk a Kolín). Poskytujeme služby občanské poradny, centrum pro pomoc obětem a intervenční centrum.

Občanská poradna pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci, učí je znát jejich práva a povinnosti a umět je hájit. Řeší majetkoprávní spory, dluhovou problematiku (exekuce, oddlužení...), pracovněprávní vztahy, ochranu spotřebitele a další.

Centrum pro pomoc obětem podporuje občany, kteří se stali obětí trestného činu (bez ohledu na jeho závažnost). Orientuje klienty v trestním řízení, pomáhá řešit náhradu škody apod.

Intervenční centrum vedle profesionální právní a bezpečnostní pomoci nabízí i podporu psychickou. Specializuje se výhradně na oběti domácího násilí, kterým zaručuje individuální přístup a absolutní diskrétnost.

V rámci intervenčního centra a centra pro pomoc obětem nabízíme i výjezd do terénu.

Naše služby jsou určeny pro:

Děti a mládež ve věku od 18 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby od 18 do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, dále se na nás mohou obrátit pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny, oběti domácího násilí.

Kdy a kam za námi přijít:

Mgr. Hedvika Stuchlíková - vedoucí Občanské poradny, zástupkyně ředitelky

nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk

tel.: 731 588 632 nebo 325 511 148

e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz, info@opnymburk.cz,

Mgr. Linda Skalová - sociální pracovnice

Pobočka Intervenčního centra a Centra pro pomoc obětem v Mladé Boleslavi

Sirotkova 1242, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 325 511 148 nebo 775 561 881

e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz, info@opnymburk.cz,info@pomocobetem.cz

webové stránky: www.opnymburk.cz, www.pomocobetem.cz

Provozní doba:

Občanská poradna:

Mladá Boleslav
Intervenční centrum:

pondělí od 9:00 do 15:00 hodin

středa od 9:00 do 17:00 hodin

čtvrtek od 9:00 do 15:00 hodin

Nymburk
Intervenční centrum:

pondělí od 9:00 do 12:00 hodin

středa od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin

pátek od 9:00 do 12:00 hodin

Mladá Boleslav
Poradna pro pomoc obětem trestních činů:

středa od 9:00 do 11:00 hodin nebo po domluvě

Terénní služba (jen intervenční centrum a centrum pro pomoc obětem) dle domluvy se sociální pracovnicí:

pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hodin