Klaudiánova nemocnice – oddělení sociálních lůžek Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.

Oblastní nemocnice Klaudiánova poskytuje oddělení sociálních lůžek. Na toto oddělení je klient přijat na základě návrhu primáře léčebny dlouhodobě nemocných.

Tento typ sociální služby je určen lidem, kteří již nevyžadují zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni obejít se bez pomoci jiné osoby, anebo lidem, kteří nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení, dokud:

- nemají zajištěn pobyt v zařízeních sociálních služeb (např. v domovech pro seniory, ústavech se zvláštním režimem, stacionářích apod.)

- jim není zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě pracovníky terénních sociálních služeb (např. Home Care, pečovatelská služba apod.).

Naše služby jsou určeny pro:

osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, pro seniory.

Kdy a kam za námi přijít:

Jana Jarošová - vedoucí zdravotně-sociální pracovnice

Na Celně 1405, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 326 742 750; 326 742 752; 734 423 985

e-mail: soc.sluzby@onmb.cz

webové stránky: www.klaudianovanemocnice.cz/oddeleni/oddeleni-socialnich-luzek

Provozní doba: nepřetržitě