Diagnostický ústav, Dětský domov se školou, Dětský domov, Středisko výchovné péče, Základní škola a školní jídelna, Pražská, Dobřichovice

Diagnostický ústav Dobřichovice je školské zařízení pro děti, u nichž se rozhoduje o dalším umístění včetně svěření do pěstounské péče. Po skončení zhruba dvouměsíčního diagnostického pobytu jsou děti s nařízenou ústavní výchovou umisťovány do dětských domovů či speciálních internátních škol.

Diagnostický ústav zajišťuje komplexní vyšetření dětí a ve spolupráci s dalšími odborníky a pracovišti stanovuje prognózu dalšího vývoje umístěných dětí. K základním postupům při práci s dětmi zde patří individuální i skupinové terapie včetně rodinných. Součástí ústavu je i škola pouze pro děti zde umístěné (základní i speciální a praktická). V ústavu jsou děti rozděleny podle věku, pohlaví, popř. jiných charakteristik, a to do zpravidla čtyř výchovných skupin. U každé skupiny se přes den střídají 3 kmenoví vychovatelé, v noci noční vychovatelé. Každá skupina má k dispozici vlastní klubovnu. Na každý den mají vychovatelé připraven pro děti zájmový i relaxační program podle daného týdenního režimu, ale dětem zbývá čas i na osobní volno.

Naše služby jsou určeny pro:

Děti ve věku od 3 do 16 let, u kterých se rozhoduje o jejich dalším umístění nebo které přicházejí dobrovolně na žádost rodičů.

Kdy a kam za námi přijít:

Mgr. Blanka Hrudková - ředitelka DÚ, DDŠ, DD, SVP, ZŠ a ŠJ

Pražská 151, 252 29 Dobřichovice

tel.: 257 710 049, 257 711 387

e-mail: dud@dud.cz, blanka.hrbkova@dud.cz

webové stránky: www.dud.cz

Provozní doba: celoroční pobytová služba

Vytvořte si webové stránky zdarma!