Dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů, která bude zrušena k 30. dubnu 2014. Poslední dávky budou na sKarty vyplaceny v březnu 2014. Pokud příjemce dávek požádá úřad práce o změnu způsobu výplaty v průběhu prosince 2013 a ledna 2014, může být tento termín dřívější. Úřad práce ČR má maximální lhůtu dva měsíce, aby po obdržení požadavku od příjemce dávky provedl změnu způsobu výplaty dávek. Nově se budou dávky vyplácet převodem na účet příjemce nebo poštovním poukazem. Přechod na nový způsob výplaty dávek nebude mít vliv na zajištění jejich výplaty v řádných termínech. Všechny sKarty a účty budou automaticky zrušeny k jednomu datu – 30. dubnu 2014. sKartu nemusíte vracet Úřadu práce ČR ani České spořitelně.

Nejčastější otázky a odpovědi k ukončení sKarty

Kdy sKarty skončí?

Dne 1. listopadu 2013 nabývá účinnosti zákon č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů, a začíná běžet lhůta 6 měsíců, na jejímž konci, tj. ke 30. dubnu 2014, bude karta sociálních systémů (sKarta) zrušena. Kdy skončí výplata dávek na účty sKarty Poslední dávky budou na sKarty vyplaceny v březnu 2014. Pokud příjemce dávek požádá úřad práce o změnu způsobu výplaty v průběhu prosince 2013 a ledna 2014, může být tento termín dřívější. Úřad práce ČR má maximální lhůtu dva měsíce, aby po obdržení požadavku od příjemce dávky provedl změnu způsobu výplaty dávek.

Jak budou vypláceny dávky po ukončení výplaty na sKartu?

Nově se budou dávky vyplácet převodem na účet příjemce nebo poštovním poukazem. Přechod na nový způsob výplaty dávek nebude mít vliv na zajištění jejich výplaty v řádných termínech. Jak proběhne změna způsobu výplaty dávek? Pokud si držitelé sKarty nechávají přeposílat dávky z účtu sKarty na jiný účet, budou jim dávky na tento účet automaticky vypláceny přímo od dubna 2014. Nemusejí tedy Úřadu práce ČR nic oznamovat. Pokud držitelé sKartu aktivně používají k výběru hotovosti nebo k platbám v obchodech, budou jim dávky od dubna 2014 vypláceny poštovním poukazem. Za předpokladu, že Úřadu práce ČR nahlásili svou poslední aktuální adresu, nemusí nic oznamovat. Pokud chce držitel sKarty zvolit jiný způsob výplaty dávky, musí tento požadavek oznámit Úřadu práce ČR poštou, či osobně do 31. 01. 2014.

Kdy a jak se sKarty a účty zruší?

Všechny sKarty a účty budou automaticky zrušeny k jednomu datu – 30. dubnu 2014. sKartu nemusíte vracet Úřadu práce ČR ani České spořitelně. Držitelům sKaret pouze doporučujeme, aby ji znehodnotili tak, že bude rozstřižený čip i magnetický proužek. Jak bude možné vyčerpat zbývající peníze na účtu sKarty? sKarta bude platná do konce dubna 2014. Do té doby ji mohou příjemci dávek používat tak, jak byli doposud zvyklí, tj. k výběru hotovosti z bankomatu nebo k platbě v obchodech. Poslední měsíc platnosti sKarty, tedy v dubnu 2014, kdy již nebudou na kartu vypláceny dávky, si budou moci příjemci dávek vybrat zbývající peníze v hotovosti zdarma v pobočkách České spořitelny. O tyto prostředky mohou majitelé účtu požádat i po uzavření účtu sKarty, a to až po dobu 4 let.

Jak budou o změně informováni držitelé sKarty?

Dopis
V průběhu listopadu 2013 odešle Úřad práce ČR všem držitelům sKarty dopis, který bude obsahovat informace o termínu ukončení sKaret a o přechodu na nové způsoby výplaty dávek. Ve druhé polovině listopadu 2013 bude také na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a v pobočkách České spořitelny k dispozici informační leták.

Autor: MPSV
Další aktuální informace na www.mpsv.cz