Diecézní charita Litoměřice poskytuje ve městě Mnichovo Hradiště službu osobní asistence a charitní pečovatelskou službu.

Charitní pečovatelská služba zajišťuje pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba pomáhá při péči o domácnost, zajištění osobní hygieny, při přípravě jídla a doprovází na vyšetření apod. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi charitní pečovatelskou službou a uživatelem. Hradí ji uživatel.

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba není časově omezena. Je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele tak, aby mu pomohla žít plnohodnotný život. Hradí ji uživatel.

Naše služby jsou určeny pro:

seniory a osoby se zdravotním, tělesným a chronickým onemocněním.

Kdy a kam za námi přijít:

Stanislava Picková – vedoucí zařízení

Družstevní 1451, 295 01, Mnichovo Hradiště

tel.: 326 772 282, 731 402 442

e-mail: chps.mhradiste@dchltm.cz

webové stránky: www.dchltm.cz

 

Provozní doba:

Charitní pečovatelské služby: pondělí až neděle od 7:00 do 15:00 hodin, dále dle potřeby klientů

 

Osobní asistence: nepřetržitá