Náš výchovný ústav je určen pro chlapce ve věku od 15 let s nařízenou ústavní výchovou. Celé zařízení ústavu je tvořeno několika odděleními s prostupnou strukturou.
Součástí našeho zařízení je i středisko výchovné péče - ambulantní, celodenní a internátní. Výchovný ústav je rozdělen na motivační oddělení, tréninkové oddělení, ubytovnu a kontaktní oddělení. Motivační oddělení nabízí dětem vymezený prostor a systematickou péči, díky které se naučí přijmout odpovědnost za své chování, čímž lze předejít vážným problémům (kriminalita, drogová závislost, psychické poruchy). Tréninkové oddělení je určeno pro chlapce VÚ, kteří opakovaně a závažněji selhávají v kontaktu se sociálním prostředím, v dodržování řádu a režimu dne, v plnění programu oddělení, v plnění školní docházky a studijních povinností, v plnění úkolů pracovně výchovné skupiny. Oddělení je dále určeno pro nově příchozí chlapce z diagnostického ústavu nebo jiného VÚ. Délka adaptačního programu je zpravidla 14 dnů. Ubytovna poskytuje v systému výchovného ústavu formu následné péče pro bývalé klienty VÚ Klíčov, kterým dosažením dospělosti skončila státem nařízená ústavní výchova a kteří projevili zájem o pokračování pobytu na VÚ.
Důvodem bývá většinou jejich tíživá osobní a sociální situace. Kontaktní oddělení je zaměřeno na spolupráci s dětmi s nařízenou ústavní výchovu, které mají možnost a zvládají dlouhodobě samostatný pobyt mimo VÚ, přičemž docházejí do školy či zaměstnání a systematicky, nejen v rámci spolupráce s kontaktním oddělením, pracují na rozvoji svých osobnostně sociálních dovedností a plnohodnotném znovuzačlenění do společnosti.
Středisko výchovné péče nabízí ambulantní služby poradenské a terapeutické dětem, dospívajícím a jejich rodinám. Dále tu funguje internátní oddělení jako pobytové zařízení střediska výchovné péče Klíčov, které celoročně nabízí preventivně výchovný intenzivní program pro děti a dospívajícím s poruchami a problémovým chováním.
Naše služby jsou určeny pro: Výchovný ústav je určen pro chlapce ve věku od 15 let s nařízenou ústavní výchovou.

Kde nás najdete:
Mgr. Patrik Matoušů - ředitel
Čakovická 783/51, 190 00 Praha 9 - Prosek

tel.: 283 883 470-1, linka 24
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
webové stránky: www.klicov.cz
Provozní doba: celodenní ústavní péče

Kontaktní pracoviště Úřadu práce Mnichovo Hradiště zajišťuje služby zprostředkování zaměstnání, státní sociální podpory, hmotné nouze, sociální služby – příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Naše služby jsou určeny pro: všechny občany, zaměstnance, osoby se zdravotním postižením, pečující osoby atp.

Kde nás najdete:
Kontaktní pracoviště Mnichovo Hradiště
Jiráskova 1533, 295 01 Mnichovo Hradiště
tel.: 950 136 200
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
webové stránky: www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/mnichovo_hradiste

Provozní doba:
pondělí od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 11:00 hodin
středa od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin
pátek od 8:00 do 11:00 (jen noví uchazeči o zaměstnání a pozvaní)

Psychiatrická ambulance pro dospělé, děti a dorost poskytuje služby psychiatrie v Mladé Boleslavi a v Turnově.
V ambulanci Mladá Boleslav je poskytována péče v oboru psychiatrie a dětské a dorostové psychiatrie a psychoterapie, převážně skupinová. V rámci psychiatrické péče je prováděna fototerapie lampou HappyLite (léčba sezonních depresí, poruch spánku). V ambulanci Turnov je poskytována komplexní psychiatrická péče včetně alkoholových závislostí.

Naše služby jsou určeny pro: dospělé, děti a dorost

Kde nás najdete:
MUDr. Martina Stegerová
Nový park 1262 a náměstí Republiky 760/35, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 326 323 137, 725 574 574
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tázlerova 747, 511 01 Turnov
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 481 322 071
webové stránky: www.stegerova.cz/cs/sekce-psychiatrie/

Provozní doba:
Mladá Boleslav:
pondělí od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin
úterý od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin
středa od 8:00 do 12:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin
pátek od 8:00 do 12:00 hodin (ordinace na náměstí Republiky Mladá Boleslav)

Turnov:
úterý od 8:00 do 12:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách. Pracoviště je ojedinělé svého druhu v Praze i v ČR. Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Zabývá se nejen akutní léčbou intoxikace drogou (příjmy záchranné služby, překlady z nemocnic a ústavů, příjmy pro Policii ČR před umístěním do diagnostických a výchovných ústavů). Na detoxikaci navazují: psychoterapie, a to na lůžku
(hospitalizace obvykle 7-21 dní) i v ambulanci, diagnostická a toxikologická vyšetření, ambulance a kontaktní místo pro děti, rodiče, lékaře a pedagogy, pomoc při zajištění následné léčby ve všech typech zařízení protidrogové péče a sociální pomoc (rodina, škola, zaměstnání).
Léčba je zaměřena nejen na zvládnutí abstinenčních příznaků, ale zahrnuje i motivační trénink - díky intenzivní individuální a skupinové motivační terapii a aktivitám pro volný čas (keramická dílna, arteterapie, muzikoterapie atd.). Pro děti s povinnou školní docházkou zajišťujeme výuku.

Naše služby jsou určeny pro:
Ambulance a kontaktní místo pro děti a mládež do 18 let, rodiče, lékaře a pedagogy

Kdy a kam za námi přijít:
MUDr. Marian Koranda – vedoucí lékař
Vlašská 36, 118 33, Praha 1 - Malá Strana
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Objednání klienta telefonicky: 257 197 148 nebo 257 197 159
Lůžková část oddělení: 257 197 125, 257 197 124
Psychoterapeuti: 257 197 138

webové stránky: www.nmskb.cz/oddeleni/detox

Provozní doba: ambulance – pondělí až pátek od 8:00 do 15:30 hodin