Poradna pro občanství, občanská a lidská práva poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují pomoc rodinám ve vleklé krizové sociální situaci, kterou rodiče nedokáží sami překonat a která má negativní dopad na vývoj dětí v rodině.V rámci této služby lze využít: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, základní sociální poradenství – výchovné, vzdělávací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI NEMOHOU VYUŽÍVAT RODINY, KTERÉ SVOJE DĚTI TÝRALY NEBO ZNEUŽÍVALY.

Posláním služby terénních programů je vyhledávání lidí žijících na ulici, kteří jsou ohroženi na životě nebo zdraví, s cílem motivovat je k řešení jejich nepříznivé životní situace, poskytnout jim podporu a pomoc, např. využíváním pobytových služeb, a při jejich zpětném začleňování do společnosti. Terénní služba nabízí poradenství při řešení životních situací, pomoc při hledání bydlení, pomoc při řešení problémů s dluhy, pomoc při vyřizování dávek státní sociální podpory a sociální péče a sociálně terapeutické činnosti.

Naše služby jsou určeny pro:

rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, cizince

 

Kdy a kam za námi přijít:

Tř. Václava Klementa 1228 (budova České pojišťovny) - 3. patro, č. dveří 310

295 03 Mladá Boleslav

tel.: 724 701 628, 29, 30

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webové stránky: www.poradna-prava.cz

Provozní doba:

pondělí až pátek od 9:00 do 16:30 hodin, ve čtvrtek přítomnost i právníka

Nabízíme azylové služby ubytovací, odborné sociální poradenství, asistenci při hledání bydlení a zaměstnání. Návazně také vzdělávací služby pro dospělé i děti, rekvalifikace a různorodé kurzy pro lepší uplatnění v zaměstnání.

Mužům je služba určena pouze ve výjimečných případech, a pokud to dovoluje kapacita zařízení.

Azylový dům má také krizový pokoj pro okamžité příjmy. Pobyt na krizovém pokoji je omezen na 5 dní, je zcela zdarma a je určen výhradně matkám v akutní nouzi spojené s ohrožením zdraví vlastním nebo dětí, s domácím násilím nebo jinými mimořádnými situacemi.

Naše služby jsou určeny/cílová skupina:

Matky a dětmi v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení. Přijímáme matky s dětmi a těhotné ženy od 18 - ti let bez rozdílu etnické příslušnosti i místa bydliště.

 

Naše kontaktní údaje/kdy a kam za námi přijít:

Bc. Pavlína Radlová – Vedoucí soc. poradenství a azyl. domu

Nádražní 43,

293 01 Mladá Boleslav - Čejetičky

tel.: 326 723 005

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Provozní doba:

nepřetržitě

 

webové stránky: www.r-mosty.cz

REP – občanské sdružení s názvem pracoviště Poradna pro rodinu a děti v Turnově poskytuje službu odborného a sociálního poradenství včetně řešení právních otázek,které je určeno především pro rodiny s dětmi. Poradenství je poskytováno v oblasti výchovy, vztahů, komunikace a nevhodných návyků. REP také pomáhá obětem šikany, trestných činů a domácího násilí. Naše hlavní programy jsou:

  1. Program výchovného poradenství pro rodinu a děti
    (výkon programu pro Turnov a Semily)
     

  2. Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených
    (výkon programu pro Turnov, Semily, Jablonec nad Nisou)

Další aktivity pro Turnov jsou: besedy pro žáky II. stupně ZŠ a středních škol.

Naše služby jsou určeny pro:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (děti a mladiství od 10 do 18 let) a pro pachatele trestné činnosti

 

Kdy a kam za námi přijít:

Mgr. Zdenka Flugrová – kontaktní osoba

Žižkova 1623, 511 01 Turnov

tel.: 737 214 246

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webové stránky: www.rodinne-poradenstvi.cz

 

Provozní doba:

Bez objednání - každé úterý od 15:00 do 18:00 hodin (mimo dny školního volna).
Na základě telefonického objednání lze využít služby poradny každý den v týdnu.
Vždy 1x týdně v pátek v Mnichově Hradišti.

Domov Modrý kámen je rozdělen na dva typy služeb: domov pro seniory „Domov“ a domov se zvláštním režimem „Vesnička“.

Domov zajišťuje zdravotní, ošetřovatelské, lékařské a rehabilitační, sociální a aktivizační služby. Racionální i dietní stravování, praní prádla, úklid pokojů, sociální poradenství.
Odborná rehabilitační péče je poskytována v moderní a účelově vybavené tělocvičně a v koupelně s vířivou a masážní vanou. Lékařskou péči zajišťuje praktická lékařka jako v domácím prostředí – návštěvní služba, nebo si klienti ponechají svého praktického lékaře. Psychiatr dochází jednou za měsíc. Odborná vyšetření se provádějí ve specializovaných zdravotnických ambulancích a zařízeních. V rámci aktivizačních služeb je nabízena „klubovna dobré pohody“, „klubovna šikovných rukou“, „klubovna muzikoterapie“ a kavárnička. V domově je 2x týdně otevřeno kadeřnictví a na objednávku dochází pedikérka.
Pravidelně jsou slouženy bohoslužby v kapli přímo v domově.

Vesnička je název pro domov se zvláštním režimem, kde se poskytuje pobytová služba osobám se stařeckou a Alzheimerovou demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Naše služby jsou určeny pro:

V domově pro seniory (nad 65 let) se poskytuje pobytová služba klientům, kteří vlivem stáří, nemocí, ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami ani s pomocí rodiny zajistit své životní (zdravotní a sociální) potřeby.

V Domově se zvláštním režimem se poskytuje služba klientům (nad 65 let) se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou.

 

Kde nás najdete:

Bc. Marie Smutná – ředitelka Domova Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Nerudova 1470, 295 01 Mnichovo Hradiště

tel.: 326 774 051

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webové stránky: www.modry-kamen.cz

Provozní doba:

Od pondělí do neděle 24 hodin denně.